Provozovatel

Dopravní značení
Radek Löffelmann

Květinová 66

Děčín XXV - Chmelnice

40502, Česká republika

E-mail: lefi@atlas.cz

Tel./Fax: +420 412 524 799

     Mob.: +420 606 616 762

Dopravní značení - Radek Löffelmann - idatabaze.cz Dopravní značení, značky - idatabaze.cz

ZákazovéV této kategorii je (jsou): 40 produktů(y)

Zákazové dopravní značky mají přesně definovaný význam, který je patrný z obrázku dopravní značky. Dodržování dopravních značek tohoto typu je velmi důrazně vyžadováno a případné nedodržení je silně penalizováno. Dopravní značky tohoto typu jsou popsány ve vyhlášce 30/2001 Sb., § 9. Ve valné většině se jedná o zákazy vjezdu. Zákazové dopravní značky mají tvar kruhu, s výjimkou značek ukončujících zákaz mají červený okraj a uvnitř obrázek (piktogram) specifikující zákaz. Zvláštním případem jsou dopravní značky zákaz stání a zákaz zastavení.