Informativní provozní

Jedná se o dopravní značky s čistě informativním charakterem. Jejich dodržování je silně doporučováno, v běžném provozu není vymáháno. Pouze v případě dopravní nehody je nedodržení posuzováno a případně trestáno. Tyto značky spojuje vždy obdélníkový tvar, mají většinou modré pozadí a bílé piktogramy popisující význam dopravní značky. Jen ojediněle je bílé pozadí s černým popisem významu dopravní značky. Informativní dopravní značky a jejich význam jsou popsány vyhláškou 30/2001 Sb., § 12.

Zobrazen 1. – 16. z 50 výsledků