Příkazové

Tyto dopravní značky přikazují příslušníkovi silničního provozu směr jeho jízdy bezprostředně před nebo za dopravní značkou. Význam dopravní značky ovšem i popis komunikace za dopravní značkou a následné přikázání daného chování. Příkazové dopravní značky jsou definovány ve vyhlášce 30/2001 Sb., § 10.Vždy se jedná o kruhové dopravní značky s bílým obrázkem (piktogramem – nejčastěji šipka). Např. dopravní značka stezka pro chodce přikazuje chodcům v dané oblasti užití označené stezky, ostatním příslušníkům provozu je využití této stezky zakázáno.

Zobrazen 1. – 16. z 32 výsledků