Výstražné

Tyto značky patří mezi nejstarší typ dopravních značek. Jsou také nejpoužívanější dopravní značky vůbec. Tyto dopravní značky obsahují obrázky přímo popisující rizika hrozící řidiči vozidla, vymezují používání dané komunikace a nařizují, jak předejít dopravní nehodě. Jejich velikost, tvar a přesnou funkci vymezuje vyhláška 30/2001 Sb., § 7. Tyto dopravní značky mají jako obrázek vždy tvar rovnostranného trojúhelníka s červeným orámováním a vnitřním bílým polem, které obsahuje konkrétní informaci. Výjimkou tohoto pravidla je dopravní značení železničních přejezdů – jsou to červené čáry umístěné v obdélníku (tří čáry znamenají vzdálenost 240 m od přejezdu, dvě čáry vzdálenost 160 m a jedna čára 80 m od přejezdu.

Zobrazen 1. – 16. z 40 výsledků