Zákazové

Zákazové dopravní značky mají přesně definovaný význam, který je patrný z obrázku dopravní značky. Dodržování dopravních značek tohoto typu je velmi důrazně vyžadováno a případné nedodržení je silně penalizováno. Dopravní značky tohoto typu jsou popsány ve vyhlášce 30/2001 Sb., § 9. Ve valné většině se jedná o zákazy vjezdu. Zákazové dopravní značky mají tvar kruhu, s výjimkou značek ukončujících zákaz mají červený okraj a uvnitř obrázek (piktogram) specifikující zákaz. Zvláštním případem jsou dopravní značky zákaz stání a zákaz zastavení.

Zobrazen 1. – 16. z 40 výsledků